• Title: pila pila aam jhora by Kallu ji

 • Description: pila pila aam jhora by Kallu ji
 • Rating:   1 Star 2 Stars 3 Stars 4 Stars 5 Stars    Views: (1578)    Duration: (00:06:08)    Uploaded: 02-05-12
 •            
 • Title: din bhar khet me by Kallu ji

 • Description: din bhar khet me by Kallu ji
 • Rating:   1 Star 2 Stars 3 Stars 4 Stars 5 Stars    Views: (1330)    Duration: (00:08:15)    Uploaded: 02-05-12
 •            
 • Title:  navrater ke nyota by Kallu ji

 • Description:  navrater ke nyota by Kallu ji
 • Rating:   1 Star 2 Stars 3 Stars 4 Stars 5 Stars    Views: (633)    Duration: (00:04:30)    Uploaded: 02-05-12
 •            
 • Title: piya nahi aile barhal by Kallu ji

 • Description: piya nahi aile barhal by Kallu ji
 • Rating:   1 Star 2 Stars 3 Stars 4 Stars 5 Stars    Views: (763)    Duration: (00:06:12)    Uploaded: 02-05-12
 •            
 • Title: Mat ja tu sute kharihani me by Kallu ji

 • Description: Mat ja tu sute kharihani me by Kallu ji
 • Rating:   1 Star 2 Stars 3 Stars 4 Stars 5 Stars    Views: (5618)    Duration: (00:08:16)    Uploaded: 02-05-12
 •            
 • Title: Mai chunar lal laya by Kallu ji

 • Description: Mai chunar lal laya by Kallu ji
 • Rating:   1 Star 2 Stars 3 Stars 4 Stars 5 Stars    Views: (3364)    Duration: (00:05:34)    Uploaded: 02-05-12
 •            
 • Title: chait me leve khatir maza by Kallu ji

 • Description: chait me leve khatir maza by Kallu ji
 • Rating:   1 Star 2 Stars 3 Stars 4 Stars 5 Stars    Views: (1025)    Duration: (00:06:14)    Uploaded: 02-05-12
 •            
 • Title: sange pujaiya a raja ji by Kallu ji

 • Description: sange pujaiya a raja ji by Kallu ji
 • Rating:   1 Star 2 Stars 3 Stars 4 Stars 5 Stars    Views: (748)    Duration: (00:06:44)    Uploaded: 02-05-12
 •            
 • Title: kaber per mulakat hohi by Kallu ji

 • Description: kaber per mulakat hohi by Kallu ji
 • Rating:   1 Star 2 Stars 3 Stars 4 Stars 5 Stars    Views: (574)    Duration: (00:07:29)    Uploaded: 02-05-12
 •            
 • Title: Sohar by Kallu ji

 • Description: kaber per mulakat hohi by Kallu ji
 • Rating:   1 Star 2 Stars 3 Stars 4 Stars 5 Stars    Views: (886)    Duration: (00:02:40)    Uploaded: 02-05-12
 •            
 • Title: sohar-dewaki ke bhaile lalana by Kallu ji

 • Description: sohar-dewaki ke bhaile lalana by Kallu ji
 • Rating:   1 Star 2 Stars 3 Stars 4 Stars 5 Stars    Views: (1586)    Duration: (00:04:53)    Uploaded: 02-05-12
 •            
 • Title: piawa driver k eke ba kharabi by Kallu ji

 • Description: piawa driver k eke ba kharabi by Kallu ji
 • Rating:   1 Star 2 Stars 3 Stars 4 Stars 5 Stars    Views: (1080)    Duration: (00:06:47)    Uploaded: 02-05-12
 •            
 • Title: chain wali choli by Kallu ji

 • Description: chain wali choli by Kallu ji
 • Rating:   1 Star 2 Stars 3 Stars 4 Stars 5 Stars    Views: (1480)    Duration: (00:08:14)    Uploaded: 02-05-12
 •            
 • Title: nihuri nihuri jani by Kallu ji

 • Description: nihuri nihuri jani by Kallu ji
 • Rating:   1 Star 2 Stars 3 Stars 4 Stars 5 Stars    Views: (685)    Duration: (00:04:18)    Uploaded: 02-05-12
 •            
 • Title: Lela maza Chait ke by Kallu ji

 • Description: Lela maza Chait ke by Kallu ji
 • Rating:   1 Star 2 Stars 3 Stars 4 Stars 5 Stars    Views: (2028)    Duration: (00:01:25)    Uploaded: 02-05-12
 •            
 • Title: driver saiya by Kallu ji

 • Description: driver saiya by Kallu ji
 • Rating:   1 Star 2 Stars 3 Stars 4 Stars 5 Stars    Views: (1003)    Duration: (00:05:19)    Uploaded: 02-05-12
 •            
 • Title: ara me lutail khajanawa by Kallu ji

 • Description: ara me lutail khajanawa by Kallu ji
 • Rating:   1 Star 2 Stars 3 Stars 4 Stars 5 Stars    Views: (683)    Duration: (00:05:51)    Uploaded: 02-05-12
 •            
 • Title: Jekara sath me rahi by Kallu ji

 • Description: Jekara sath me rahi by Kallu ji
 • Rating:   1 Star 2 Stars 3 Stars 4 Stars 5 Stars    Views: (321)    Duration: (00:07:19)    Uploaded: 02-05-12
 •            
 • Title: lahnga ke rang chahe by Kallu ji

 • Description: kallu-lahnga ke rang chahe by Kallu ji
 • Rating:   1 Star 2 Stars 3 Stars 4 Stars 5 Stars    Views: (440)    Duration: (00:04:56)    Uploaded: 02-05-12
 •            
 • Title:  lagi bhitri le hawa chiknay by Kallu ji

 • Description:  lagi bhitri le hawa chiknay by Kallu ji
 • Rating:   1 Star 2 Stars 3 Stars 4 Stars 5 Stars    Views: (741)    Duration: (00:02:57)    Uploaded: 02-05-12
 •            
 • Title: iee ka roj ke bate khela laika khelave ke bahane

 • Description: roj ke khela chad jali chat pe akela by bhojpuri singer kamlesh sing...
 • Rating:   1 Star 2 Stars 3 Stars 4 Stars 5 Stars    Views: (1245)    Duration: (00:05:38)    Uploaded: 04-02-11
 •